Általános tudnivalók az adatvédelmi elveinkről

 

A Bástya Bútorlapcentrum Sopron Kft., tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele.

Társaságunk által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:

  1. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. számú törvény.
  2. A 2003. évi XLVIII. számú törvénnyel, valamint a 2005. évi XIX. számú törvénnyel módosított a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény
  3. 226/2003. (XII.13.) Korm. rendelete az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól
  4. 16/2003.( XII.27. )IHM rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések, és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról

Amennyiben Ön a Bástya Bútorlapcentrum Sopron Kft., megrendelője, vásárlója, az Ön adatai védelmére vonatkozó információkat az itt leírt adatvédelmi tájékoztatóban talál.

Ha álláshirdetéseinkre jelentkezik, akkor személyes adatai kezeléséről az Adatvédelmi politika nyújt felvilágosítást.

A Bástya Bútorlapcentrum Sopron Kft., nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről, illetve melyekre linkek mutatnak az Bástya Bútorlapcentrum Sopron Kft., weboldalára, valamint weboldaláról.


Adatok felvétele
 
A weboldalon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. 

Egyes szolgáltatások (pl. megrendelés, álláshirdetésre, jelentkezés) igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt az Bástya Bútorlapcentrum Sopron Kft., tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, amely bármikor visszavonható.

A Bástya Bútorlapcentrum Sopron Kft., a weboldal technikai üzemeltetése érdekében a következő, személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél fájl lekérés (fájlnév és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.


Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Bástya Bútorlapcentrum Sopron Kft., az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Bástya Bútorlapcentrum Sopron Kft., az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.


Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.


Tájékoztatás

Írásbeli megkeresés esetén a Bástya Bútorlapcentrum Sopron Kft., tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.